2010-08-31

Grymt"Grymta månde grisarna om de visste vad den gamle galten lider" kvad Ragnar Lodbrok stoiskt då han låg döende i ormgropen. Jag kom att tänka på talesättet när jag läste en av de allt sällsyntare klimatappellerna på DN Debatt i dag tisdag 31 augusti 2010: ”Bortglömda klimatmiljarder kan främja ny miljöteknik”. En partsinlaga av två anställda i den av Centerpartiet koncipierade ”tankesmedjan” Fores dedikerad till ”entreprenörskap, integritet, jämställdhet, global demokratisering och moderniserad välfärd” (håhå jaja).

Klimatfrågan är den gamle galten som har det svårt.

Författarna, den väl inslitne C-agitatorn och VD:n på Fores Martin Ådahl och den grönare miljöprogramchefen Jakob Rutqvist, klipper och klistrar ohämmat från nattståndna klimatupprop: ”klimatfrågan är mer aktuell än någonsin”, ”Sverige ett föregångsland”, ”stödja utveckling av miljöteknik, förnybar energiproduktion och för att modernisera transportsektorn, bostäder och industrin” … fyll i efter behag.

"Klimatfrågan mer aktuell än någonsin" – är det verkligen vad man tror i Fores gröna tankevedbod? Möjligen är den aktuell i samma bemärkelse som en människa är aktuell när hon ligger på sitt yttersta; man stannar till, lyfter på mössan i respekt och går vidare. Klimatfrågan har sett sin bästa tid, den var så nollnoll-tal.

Edvard Munch (1863-1944). Dödsbädd.

De flesta i klimatlobbyn – miljöministrar, klimatforskare, tankesmedjor – vet ännu inte vad som drabbat dem. De är kvar i förnekelsefasen. Men politiker med ett fuktat pekfinger i opinionens vind – Barack Obama, Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin – vet att väljarnas klimatintresse har svalnat. Underverk av samma dignitet som när Jesus uppväckte den döde Lasarus (Joh.11:43-44) skulle krävas för att återuppväcka det tidiga 2000-talets miljöengagemang.


Röster ur folkdjupet: Det är inte bara jag som tycker så. Av de 41 kommentarerna till artikeln kl. 13 tisdag är de flesta kritiska för att inte säga starkt negativa. En dramatisk skillnad från läget i skepticismens stenålder i januari 2009 då Andas Lugnt var en ropandes röst i öknen. Några klipp:

Sluta tramsa runt om imaginära "klimathot"

Klimathotskramarna ger sig aldrig.

"– trots att klimatfrågan är mer aktuell än någonsin" ?
Sanningen är nog att klimatfrågan är snudd på död och de
flesta politiska partier vet det. Efter valet kommer det
bli allt mer tyst om koldioxid.

Det finns bara en sak att säga om dessa miljarder! Betala
tillbaka dem till skattebetalarna! Inte ett ord mer!
Hit med pengarna! Klimatbluffen har vi fått nog av!


Ett exempel på Rutqvist & Ådahls förlegade miljöargumentation är att de ser etanol som ett framtidens drivmedel för bilar. Lanseringen av etanol (vanlig berusningsalkohol, C2H5OH) som ersättning för bensin var en förvirrad idé som direkt konkurrerade med behovet av mat för världens växande befolkning. Göra den på majs (USA) eller sockerrör (Brasilien) är skamligt egoistiskt av den rika världen när en miljard av jordens snart sju miljarder människor svälter varje dag.

Återanvänd bild härifrån. Full tank 70 liter i en Volvo V70 kräver 190 kg majs och räcker 500 km. Om Sverige skulle odla sin egen etanol skulle 13 procent av landets åkerareal på 2,6 miljoner hektar behövas enbart för jordbrukets egna behov. Den största effekten hittills har bara varit nerläggning av bensinmackar i glesbygden som inte haft en halv miljon kr till en etanolpump. Vilket inte gjort idén mindre dödfödd.

Nu har det dessutom påvisats att ”klimateffekten” av etanol som bilbränsle är negativ (för dem som tror på AGW-hypotesen). Räknat på hela processen minskar etanol inte växthuseffekten utan ökar den. Bättre att elda med biomassan i värmekraftverk och driva elbilar med den.


Alternativa energilösningar är genomgående för småskaliga. De betraktar en aspekt, bilbränslen, bostadsuppvärmning, matlagning, utan att låtsas om de storskaliga och komplicerade sambanden i världens energiförsörjning. Se på ovanstående diagram över energiförsörjningen i USA och fundera på vilken effekt en enstaka ”miljöinsats” som etanol, vindkraft eller vita tak kan ha. (BTU = British Thermal Units, en Btu är cirka 1 000 joule eller 0,25 kilokalorier. En kWh motsvarar 3 412 Btu.)

Klicka för större bild.

Det är inte en slump att av världens 20 största företag är åtta energi- och oljeföretag. Lika tänkvärt är det att åtta andra är bank- och finansinrättningar. Som nr 14 kommer en specerihandelskedja. Det säger något om vad som får världen att gå runt.

Det ska erkännas att Rutqvist & Ådahls argumentation i grunden inte handlar om miljön eller klimatet. De påpekar bara att Sverige under kommande mandatperiod har fem miljarder kronor att hämta ur EU:s pott från auktioneringen av utsläppsrätter. Där har klimatlobbyn en helt annan gris än Ragnar Lodbroks – nämligen galten Särimner. Denne var som bekant Valhalls magiska gris som varje kväll kunde slaktas och förtäras, och varje morgon åter stod upp.

De egenskaperna är just vad som kännetecknar klimat- och miljöbyråkratin. Under många feta år har den skapat sig ett livsutrymme som är opåverkat av arbetslöshet och ekonomiska kriser. Deras galten Särimner står åter upp varje nytt budgetår med större och fetare skinkor än året före.

Där hjäper det inte att som en kommentator till Rutqvist & Ådahls artikel utbrista:

Lämna tillbaka de stulna pengarna till sina ägare.
För de är tagna med falska förespeglingar, finns inget klimathot.
2010-08-10

Kommer aldrig Ormen Långe?


Ormen Friske var en svensk replik av ett drakskepp byggd av friskportarungdomar 1949. Hon gick under i en storm vid Helgoland midsommaren 1950 varvid de 15 svenska ungdomarna ombord omkom. Sannolikt orsakades haveriet av konstruktions- och byggfel i kölstocken.


Facts of Life:

Fastän jag är en så kallad klimatskeptiker skulle det aldrig falla mig in att förneka naturvetenskapliga fakta. Det är exempelvis ett etablerat faktum att gasen CO2 bromsar långvågig värmestrålning och därvid uppvärms (påvisat av Svante Arrhenius 1896). Följaktligen orsakar de 3 - 4 deciliterna koldioxid per kubikmeter luft i atmosfären en till storleken okänd uppvärmning av luften när de bromsar värmestrålningen från jordytan. Det är en del i vad som kommit att kallas växthuseffekten där vattenånga är den dominerande komponenten.

Det är också klart påvisat att halten koldioxid i atmosfären har stigit sedan år 1958 då Keelingkurvan startade på nivån 313 ppm. I juli 2010 var den 390 ppm. Med stor sannolikhet var nivån omkring 280 ppm innan den industriella revolutionen rullade igång i början på 1800-talet. Perioden 1801-1850 uppgick industrins koldioxidutsläpp till 4 gigaton, åren 1851-1900 var det 41 gigaton. Sammanlagt 45 gigaton under 1800-talet. För 1900-talet var det globala CO2-utsläppet ganska precis 1 000 gigaton, 1 teraton.

Dosco-maskinen borrar vägar till kolet i Daw Mill, den mest produktiva kolgruvan i brittisk historia. 2009 producerade den 3,17 miljoner ton stenkol. Vid förbränning ger det 3,17 x 3,7 = 11,7 miljoner ton, megaton, koldioxid. Ungefär vad alla Sveriges personbilar släpper ut per år.

Det är mycket sannolikt att ökningen i atmosfären orsakas av människans tilltagande förbränning av de fossila bränslena kol, olja och naturgas. Dessa kan beskrivas som kol lagrat via fjärran epokers solsken → fotosyntes → organisk substans. Under de epokerna har kolet – såvitt vi förstår – hämtats ur de dåtida atmosfärerna. Det handlar om årmiljoners sparade kol som nu plötsligt bränns av (oxideras, förenas med syre O2) och hamnar i nutidens atmosfär. Märkligt nog kan bara omkring hälften av utsläppen spåras i atmosfären medan 45 procent försvinner genast genom inte närmare studerade processer.


Hypoteser:

Den så kallade AGW-hypotesen (Anthropogenic Global Warming, antropogen global uppvärmning) påstår att jorden blir varmare på grund av människans utsläpp av koldioxid i atmosfären. Den främsta företrädaren för hypotesen är IPCC som dels hävdar att jordens medeltemperatur ökat 0,8 grader C sedan 1850 på grund av AGW, och dels påstår att uppvärmningen kommer att skena om/när halten överstiger 350, 400 450 ppm.

Ett antal katastrofscenarier med löjeväckande överdrifter har lanserats. Jorden blir öken, luften fylls av metan och svavelväte, haven stiger 80 meter, miljoner människor dör, den mänskliga rasen kommer att vackla på gränsen till utdöende. Jag har nämnt några exempel här och här. Alla bygger på en rad villkor: om händelse X inträffar och om våra mest extrema kalkyler stämmer kan katastrof Y bli av. Om 50 ... 100 ... 500 år eller i alla fall nångång.

Någon gång kommer Ormen Långe.

Oro och ångest:

Temat för denna post har jag tagit från Bjørnstjerne Bjørnsons dikt ”Olav Trygvason”. Den skildrar inte slaget vid Svolder år 1000 då Olav Trygvason stupade. Istället är ämnet hövdingen Erling Skjalgsson och hans män ombord i femtiosex drakskepp som seglar med kurs över Nordsjön för att förena sig med konungens flotta. Männen är fyllda av förväntan inför mötet med Olav Trygvason och hans berömda skepp ”Ormen Långe” men förhoppningarna övergår i oro och till sist i sorg och besvikelse.

Med stark effekt upprepas i dikten frågan: ”Kommer ikke Olav Trygvason?”

Gokstadskeppet i Vikingaskeppshuset på Bygdøy i Oslo.

Kommer aldrig Ormen Långe? Fartyget var sin tids största med en uppskattad längd på omkring 50 meter. Vanliga drakskepp var sällan större än 30 meter, Gokstadskeppet är 24 m och Osebergsskeppet, som är ett gravskepp, 22 m.

Men Erling Skjalgsson och hans män får aldrig möta Olav Trygvason. Han har fallit vid Svolder och hans skepp erövrats av motståndarna.

”tagen er Ormen lange,
fallen er Olav Trygvason”


Den norska metal-gruppen Glittertind har en kongenial tolkning av Bjørnstjerne Bjørnsons dikt:
Klimatmaffians ångest:

femton år har jordens medeltemperatur inte ökat, snarare har den minskat ett klick. Femton år är en lång tid för en forskare: anslagen löper på tre eller fem år och det gäller att kunna visa resultat vid nästa ansökan. Men den förgrömmade världstemperaturen stiger inte. Den arktiska havsisen som man tänkt sig skulle vara helt borta sommartid år 2015 visar istället tecken på att frodas och tillväxa.

Så vad gör man. (1) Döper om global uppvärmning till klimatförändring. (2) Fifflar litegrann genom att hemlighålla rådata och stänga folk med andra åsikter utanför peer-review-tidskrifterna. (3) Fokuserar på små detaljer i bilden, typ ovanligt stort isberg på drift, eller fjärilarna minskar på grund av global uppvärmning.(4) Räknar i procent istället för i faktiska tal, typ havsytan stiger med 80 procent hellre än med 1,5 mm.Det är ingen måtta på eländet. Historiska data visar att när det varit ett dipp mot kallare medeltemperatur har det sträckt sig över decennier. Tänk om det kommer ett likadant som år 1940 då temperaturen sjönk 0,2 grader C och inte hämtade sig förrän 1982. Fyrtiotvå år. Eller tag år 1880 då tempen började ett fall som skulle bli 0,3 C och inte vända förrän 1910. Trettio år. Vad händer med AGW-teorin om vi står i början av ett fyrtioårigt dipp igen? Går det med den som med rasbiologin?

Tanken är för hemsk för att tänkas.

Framtiden:

Ingen kan förstås säga hur det kommer att gå i framtiden. Men klimatforskarna är så vana vid att skåda i kristallkulan att en pro-AGW blogg som RealClimate på allvar diskuterar vem som har rätt framtid, lord Monckton eller IPCC.

Vädersten. Sten torr = vackert. Sten våt = regnar. Sten gungar = blåst. Sten vit = snöar. Sten snurrar = tornado. Kan inte se sten = dimma. Sten borta = orkan.

Vardagen ger oss andra erfarenheter. Väderprognoser kan slå in eller slå fel – meteorologerna verkar nöjda med en träffsäkerhet kring 60 procent. Ingen väderbyrå med självaktning vågar sig på att spå om hur den kommande vintern ska bli. För sådant får man ta till skrock som abborrfenor, ring kring månen, ledvärk och om frugan/gubben är ovanligt sur.

Ingen klimatprognos gäller heller för kortare tid än tio år och helst tjugo eller femtio. Annars kan de råka ut för chikanen att kunna kontrolleras, som klimatgurun James Hansens spådom att Manhattan skulle ligga under havsytan år 2009. Både himmel och helvete ska ligga runt knuten.

Den som lever får se. Kommer den globala uppvärmningen att ta fart igen? Kommer det någonsin en klimatkatastrof typ IPCC långt bort i framtiden?

Kommer någonsin Ormen Långe?

Akterskeppet av "Ormen Friske" på en av de nordfrisiska öarna där det drev i land efter förlisningen år 1950.

2010-08-01

Håhå jaja MaudAtt kommentera allt tomsnack och varje groda som kommer ur politikers munnar är en omöjlig uppgift. Dessutom något jag försöker låta bli. Livet skulle bli alltför grått och bloggen Andas lugnt lika gnällig som socialtantsmaffian i svenska media.

Men jag kostar på mig att diskutera två punkter i C-ledaren Maud Olofssons appell till sina trogna på DN Debatt i dag, söndag 1 augusti 2010. Klimaträddningen och nya energilösningar. De hör nära ihop med några av mina senaste bloggposter.

(Min struntpratsdetektor gallrar automatiskt bort blingbling typ ambitiös, kraftfull, spjutspets, världsledande, supereffektiv, smart, spetskompetens, utmaning, historiska mått… Sådant är bara försök att sminka upp den gamla centern till något yngre och fräschare. Mutton dressed as lamb. [Får utklätt till lamm.])

Berglin - oöverträffad.

Klimaträddningen:

Maud Olofsson – känd för sina mardrömmar om ozonhålet innan forskarna upptäckte det – vill låta sälja en minoritetspost i statliga energijätten Vattenfall. Detta för att ”klara klimatet, jobben och välfärden”. Håhå jaja.


Hon tror att klimatet räddas genom att man minskar koldioxidutsläppen. En aldrig prövad metod baserad på en omdebatterad hypotes. Men låt oss räkna på den för resonemangs skull.

Siffror: De globala koldioxidutsläppen under perioden 1995-2009 var 402 241 miljoner ton, megaton. Avrundat 402 gigaton. De innebar en stegvis ökning från 23 384 megaton år 1995 till 30 000 megaton år 2009. Det famösa Kyotoprotokollet som skulle ha medfört en sänkning av utsläppen med 5,2 procent räknat på 1990 års utsläpp har inte satt några spår. (Teoretiskt utfall 22 508 Mt minus 1 170 Mt = 21 338 Mt senast 2012.) Tvärtom ökade utsläppen med 7 492 Mt, alltså med 33 procent.

Så mycket för politikernas munväder. Är någon överraskad?

Nåväl. Under dessa 15 år med industrialismens absolut högsta koldioxidutsläpp (de 15 åren 1980-1994 var totalutsläppet 314 703 megaton, avrundat 315 gigaton, 87 gigaton mindre) har ingen global uppvärmning skett. Ingen statistiskt signifikant höjning vilket betyder att den inte kan upptäckas. Den är osynlig, saknas, finns inte med på mötet. Att då tro att den ändå ägt rum är en ovetenskaplig attityd.

Under denna tid har Sverige legat på plats # 57 – 59 i utsläppsligan med årliga utsläpp runt 50 megaton (av 30 000). Alltså 1,7 promille. Vad skulle hända om de togs bort totalt? Välj år 2008 då det globala utsläppet var 31 500 megaton och dra bort 50.


Globalt utsläpp 31 450 megaton. Jubilate! Världen är räddad. Och i Sverige kan alla bilar skrotas, alla mackar och flygplatser stängas, ex-Scanraff i Brofjorden demonteras och cementframställningen upphöra.

Nya energilösningar:

Maud föreslår att: ”staten ska sälja delar av Vattenfall AB och använda tio miljarder kronor som aktiekapital i ett nytt spjutspetsbolag – Framtidsenergi AB – med en renodlad uppgift: att tillsammans med privata aktörer investera i framtidens energilösningar och nya gröna jobb i Sverige.”


Vindkraft: Nya gröna jobb har hittills varit vindkraften. En dyr energiform som inte klarar sig utan stora bidrag. Möjligheten att ersätta exempelvis kolkraftverk med vindkraft försvinner i fjärran när man räknar på det. Ersätta gamla kära Jänschwalde som producerar 22 TWh per år skulle kräva elvatusen vindkraftverk. På ett område stort som Skåne. Dessutom finns tre likadana i närheten som skulle kräva samma behandling.

För fantasins blick växer det fram ett ”grönt” Brandenburg med 30-40 tusen vindkraftverk. Och Tyskland har 27 koleldade kraftverk till. Hitler blev känd för sina knäppa idéer men han har varit död i 65 år.

Det nya kolkraftverket Medupi i Sydafrika ska producera 35 TWh/år och Sverige stödde det i Världsbanken. Peter Eriksson MP ville visserligen för formens skull se vindkraft och solkraft där; biståndsminister Gunilla Carlsson ömmade för de svarta kvinnorna som måste samla pinnar till matlagningen. Ändå kommer 30 megaton CO2 per år från Medupi och 26 megaton från grannen Matimba.

The BMW Vision EfficientDynamics concept car. Tjusigt ska det vara. Och 50 km per laddning ska den gå.

Smarta bilbatterier: Det påstås att elektriska bilar är något för framtiden. Då blir det nödvändigt med bättre batterier (ackumulatorer) och vore inte det något för svensk spjutspetsteknologi? NiFe-batterierna var ju en svensk uppfinning. (I och för sig år 1899 men ändå.) Tio miljarder kr borde räcka en bit även i den svenska byråkratin.

Men tror ni inte att de nedriga sydkoreanerna redan har nästlat sig in hos GM – som lanserar hybriden (”citronen”) Volt för 41 000 dollar – och dess bundsförvant BMW . Företaget LG Chem tänker investera 6 miljarder kr bara på batteritillverkning till 2013. Och bygga en fabrik för bilbatterier inte långt från Michael Moores hemstad Flint i Michigan. Till en Volt ska de väga 180 kg styck och räcka 60 km per uppladdning.

Där finns pengar att tjäna, 25 procent av kostnaden för en hybridbil beräknas falla på batterierna. Som dessutom måste ersättas efter 3-5(?) år.

Chevrolet Volt 2011 hybridbil för det facila priset 41 000 dollar, 295 459 kr. Utan svensk moms och accis.

Maud Olofssons inlägg verkar vara ett hugskott framfört för att uppmuntra de redan frälsta. Visa något slags initiativ klockan fem i tolv. Inte många av de generösa löftena från valet 2006 har blivit infriade. Tvärtom är Sverige ett fattigare mindre rikt land med högre arbetslöshet och djupare sociala klyftor än då.

Det nya spjutspetsbolaget – Framtidsenergi AB – som inte finns och kanske aldrig kommer att finnas, borde inte locka väljare. Men vem vet. Den sista bonnläppen är inte född än.

På valdagen den 19e september får vi se.

Tåget har gått.

Rund siffra: Detta var bloggpost nr 100.