2010-10-30

Det är höst i polarhavet

Hoppfull isbjörn

 Polarisen försvinner! Minns någon larmrapporterna om polarisen år 2007? Dåvarande isminimum som regelmässigt inträffar i september var nere på 4,3 miljoner km2 och nitiska klimatlobbyister extrapolerade nergången in i framtiden. Nordpolen skulle bli isfri sommartid år 2015, Golfströmmen ändra riktning och göra Skandinavien obeboeligt, den cirkumpolära permafrosten tina och släppa loss dödsbringande mängder metan. Den globala uppvärmningen (som fanns då) skulle accelerera och snabbt kasta jorden i alla tänkbara katastrofer.

Det stolligaste nödropet kom från Greenpeace:

”Ett Nordpolen utan is. Utrotade isbjörnar. Renar som svälter. Som ett resultat av att isbjörnarnas snöiga värld smälter, ökar också risken för en global höjning av havsnivån med fruktansvärda konsekvenser.”

Svältande renar vid nordpolen – så sött. Att renar inte finns där är en annan sak. Och den fruktansvärda höjningen av havsytan? Bortsett från att polarhavets is bara är 0,01 procent av världens, hur mycket höjer flytande is havsnivån när/om den smälter?  Jämför kuggfrågan, hur mycket ökar belastningen på akvedukten i HåverudMF Storholmen går igenom?

Akvedukten i Håverud. Kalkylhjälp: Kanalbåten MF Storholmen kan ta 100 passagerare och passerar lagom och jämnt genom akvedukten.

 Läget bättre eller sämre?  I år 2010 vände isavsmältningen vid 4,9 miljoner km2 i september. Det var 0,6 miljoner km2 mer än år 2007 som hade den minsta utbredningen sedan 1979 då satellitövervakningen började. (Sveriges yta 0,45 miljoner km2.) Sedan dess har det frusit på och isutbredningen  knaprar nu 30 oktober på 8 miljoner km2.
Gläds man i klimatlobbyn över att isläget i Arktis ser bättre ut och att jorden kanske klarar sig? Hah! Man suckar och påpekar att 2010 var det tredje sämsta från botten. För en sann klimatforskare är glaset alltid halvtomt.
 
Sommarisläget i polarhavet "katastrofåret" 2007 jämfört med sommaren i år.

Den 29 september 1878 frös barken Vega på väg att utforska nordostpassagen fast i isen utanför den tjuktjiska byn Pitlekaj. Expeditionen blev kvar där utan förbindelse med yttervärlden under 292 dygn. (Radioförbindelse och trådlös telegrafi var inte uppfunnet, närmaste telegrafstation med kabelanslutning fanns i Yokohama.) Först den 18 juli 1879 kl 15:30 tinade fartyget äntligen loss. Jag har hakat upp inlägg om polarisen på Vegaexpeditionen vid ett par tillfällen för att få anknytning till den pre-industriella situationen i polarhavet. Också på Andrée-Frænkel-Strindbergs oförskräckta expedition med vätgasballongen Örnen år 1897. Det är fascinerande att tänka på hur stor världen var ända fram till omkring 1939.


Numera är det svårt att prestera något särdeles unikt. Den första att åka skidor till båda polerna? Gjort. Den första kvinnan att... Också gjort. Bestiga Mt Everest utan syrgas? Gjort förstås. Den första kvinnan att... Gjort. Det går helikopter/skidturer till nordpolen, den som har 42 tusen kronor över kan delta i isbjörnssafari från staden Churchill vid Hudson Bay, 'världens isbjörnshuvudstad' på 58 grader nordlig latitud (samma som Norrköping). Det är tröstande att veta att världens isbjörnspopulation är starkare än på mycket länge, runt 25 000 individer.

Fast det sätter käppar i hjulet för jippot Bli isbjörnsfadder.

Snön på Kilimanjaro? Att den minskat kraftigt är snarare kopplat till det ökade befolkningstrycket som lett till skogsavverkning (och minskad nederbörd) än någon generell global uppvärmning, klimatförändring, klimatstörning. Och den fiktiva smältningen av glaciärerna i Himalaya berodde på dålig källkritik hos IPCC.

Hela AGW-hypotesen är lösligt förankrad. 

  • Jordens temperatur har stigit lite (0,7 grader C) sedan 1830. Ja. 
  • Koldioxidhalten i luften har stigit sedan 1830. Ja. 
  • Det första beror på det andra.  Mycket tveksamt. 
  • Det är människan som är orsaken. Ännu mera tveksamt

De senaste 30 åren har människan släppt ut mer koldioxid än någonsin förr. 708 gigaton. Men den globala medeltemperaturen 14 grader C har inte ökat i proportion. De senaste 15 åren har den faktiskt sjunkit en bråkdels grad.

Så det är ingen överraskning att isläget i polarhavet är gott. Därför är det så tyst om saken. Miljöpolitiker och klimatlobbyister organiserar om i tysthet. Miljöpartiet låg lågt med sin Prioritet Ett: Rädda klimatet inför senaste valet. Klimatvikingarna tror inte mera att Ormen Långe ska komma.

Nytt decennium. Ny mandatperiod. Nya bekymmer.

Och en glimt av hopp från polarhavet. Isbjörnarna gläder sig.

Tillägg kl 23:15. Det är märkligt hur strömmar av tankar går genom blogghavet. (Samma fenomen som att plötsligt åtta ungar i varje klass har samma namn.) Jag har haft material till denna bloggpost liggande i mer än en vecka och idag satte jag mig och la in den vid 18-tiden. Så läser jag kl 23 en post hos den högt aktade Anthony Watts på Watts Up With That en kritik av hur isläget i Arktis redovisas hos NSIDC (National Snow and Ice Data Center) respektive hos The Cryosphere Today som publicerar de dagliga iskartorna. Den intresserade hänvisas till Anthonys post. Den styrker tanken att man ska vara uppmärksam och tänka själv, särskilt i klimatdebatten.
2010-10-17

Credd till Vattenfall

Stornorrforsens kraftverksdamm

Det är inte lätt att tycka om Vattenfall. En förvuxen gigant som avlades 1909 i form av Kungliga Vattenfallsstyrelsen med uppdrag att bygga el-producerande kraftverk i de svenska älvarna. Riktig fart tog verksamheten med Harsprånget (byggt 1918-1922, 1945-1983) som fortfarande är ett av Sveriges största vattenkraftverk med en årsproduktion på 2,1 TWh. (Stornorrfors i Umeälven är det energimässigt största med 2,3 TWh/år.) Bolaget Vattenfall AB skapades 1992 och Vattenfall är nu en av Europas energijättar  med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Polen, Storbritannien, Nederländerna och Belgien.

 Som syns av kartan är inte Sverige Vattenfalls största intresseområde numera.

EU:s gemensamma marknad har fem stora elbolag som inte konkurrerar inbördes. Med EU-byråkraternas tysta godkännande tillämpar de marginalprissättning där den dyraste elen bestämmer priset för hela utbudet. Därför kan Vattenfall, Fortum och E.ON sälja billig ”klimatneutral” vattenkrafts-el för samma pris som koldioxidbeskattad el gjord med kol/olja och stoppa mellanskillnaden i egna fickor.

Med den politiska nomenklaturans gillande pungslås ”verklighetens folk” flerdubbelt via elen  – dels genom det artificiellt höga elpriset, dels genom ”ledningshyra” för leverans av strömmen, och därtill, som grädde på moset, energiskatt, koldioxidskatt plus moms på skatterna. Värst för Sverige är att det höga energipriset driver bort energikrävande industrier ur landet. Stål- och aluminiumtillverkning är inte att tänka på, och det är en tidsfråga innan pappersmasse- och cementframställningen drar hädan.

Då kan vi alla leva på att uträtta hushållsnära tjänster åt varandra.


Den 15 november 2009 tog jag av en händelse Vattenfalls tyska brunkolskraftverk Jänschwalde som exempel i ett tankeexperiment för att ersätta kolkraft med vindkraft. (Det går inte – man skulle behöva elvatusen vindsnurror av svensk normalmodell.) Som gott exempel på för- och nackdelar med kolkraft har Jänschwalde blivit en gammal bekant. Så när jag reste i Tyskland - Polen i september 2010 tog jag en titt på anläggningen.


Jänschwalde och andra kolkraftverk i området utnyttjar ett 10 m tjockt brunkolslager på 50-100 m djup i marken. Kolet bryts i dagbrott som långsamt vandrar genom landskapet. En rationell och kostnadseffektiv teknik som efter 20-50 år lämnar tillbaka marken i rekonditionerat skick. Därvidlag skiljer sig metoden från dämning av älvdalar som dränker bygderna för oöverskådlig tid.

Grauns kyrka norra Italien, dränkt i en kraftverksdamm.

I ett gammalt kulturlandskap som Brandenburg uppstår ändå sociala och kulturella skador, tacksamma att skriva indignationsartiklar om. Men man kan inte göra omelett utan att knäcka ägg. Som motståndare till vindkraftsparker fått lära sig.

  Inga skorstenar, endast kyltorn som släpper ut vattendimma från kylvattnet (ej processvatten som cirkulerar i slutet system).

Det mest slående med dagens Jänschwalde är att anläggningen saknar skorstenar. Trots att den eldar upp runt 12 miljoner ton ganska lågvärdig brunkol per år. (Än finns skorstenarna kvar på Google satellitkartor.) Man påminns om vad som sas om svinslakterierna i Chicago i gamla dagar: De tog tillvara allt utom grymtningarna. Jänschwalde tar tillvara allt utom koldioxiden. Den släpps fortfarande ut luften. Av svavlet och askan görs gips och byggmaterial.


Jag kan inte låta bli att uppskatta kolkraftverk typ Jänschwalde. Ur en grop i marken framställer de elektricitet i stora mängder. Jänschwalde ensamt producerar 22 biljoner wattimmar per år, 22 terawattimmar, TWh/år. Det motsvarar en tredjedel av all vattenkraft i Sverige (62 TWh/år). Som jämförelse producerar alla 15 vattenkraftverken i Lule älv 13,6 TWh/år. Man kunde låta både Lule och Ume älvar brusa fritt för ett Jänschwalde.


Klimatkrisen? Okej - Jänschwalde släpper ut 24 megaton koldioxid per år i atmosfären. Är det inte varje tänkande människas plikt att vara emot en sådan verksamhet? Den kan dock, kanske, möjligen leda till ett besvärligt klimat i framtiden. Inte global uppvärmning, visserligen, den termen är gammaldags, men klimatförändringar. Varmare på vissa ställen och kallare på andra, mera regn i somliga länder och mindre i andra. Enligt klimatlobbyn alltid på fel ställen. Det är nästan säkert.

 Dessutom kan havsytan komma att stiga. En halv meter på hundra år om det vill sig illa. Den har visserligen stigit 125 meter efter senaste nedisningen men fan vet hur miljön klarade det. IPCC vet det i alla fall inte.
Klimatförändring ska det för resten inte heta längre. Nej, "climate disruption" (klimatstörning) ska det kallas enligt Vita Huset. Satirikern KLOCKARMAN driver med begreppet och låter som ironi Al Gore föreslå namnet "The Phenomenon Formerly Known as Global Warming" med akronymen TPFKAGW. Helst ska den inte uttalas utan bara betecknas med symbolen som photoshoppats in på skärmen. (Bilden har åkt runt i bloggvärlden och några har tagit den på allvar.)

Inte bara jag tror att klimathysterin tillhör det förgångna. Teorin om global uppvärmning har varit dåligt underbyggd från början. Den dagen lär komma då människor börjar fråga sig vilket som är den värsta miljöförstöringen, Europas största vindkraftspark med fler än tusen 180 m höga vindsnurror eller ett kolkraftverk typ Jänschwalde som genererar dubbelt så mycket el på så mycket mindre yta.

Lyssna på Calle Schewens vals från filmen "Äppelkriget" 1971 och fundera på hur manipulerade vi egentligen är. Och, med ett citat från bloggen The Resilient Earth, var trygg, njut av interglacialen och förbli skeptisk!


2010-10-03

Tecken i skyn


Att klimatlobbyn förlorar mark har varit tydligt åtminstone sedan det fatala Köpenhamnsmötet COP15 i december 2009. Tron på en av människan orsakad global uppvärmning omfattas inte längre av ”världens ledare”. Den svenske kungen Carl XVI Gustafs engagerade jultal december 2007 då han lyfte fram klimatet som vår tids ödesfråga känns gammaldags, statsminister Fredrik Reinfeldts misslyckade klimatsatsning andra halvåret 2009 då Sverige var EU:s ordförandeland blev grädden på moset i nollnolltalets klimatskrämsel. Inför riksdagsvalet nyligen hade Miljöpartiet pliktskyldigast ”Rädda klimatet” som första  prioritet, men argumentationen fokuserade istället på främlingsfientlighet.

Ingen Inte många tror längre att klimatet behöver räddas, ännu färre tror att det i så fall kan göras. De olika lobbyorganisationerna blir allt mer desperata och griper efter allt absurdare argumentation. Exempelvis den brittiska  10:10a movement of people, schools, businesses and organisations cutting their carbon by 10% in a year” (en rörelse av människor, skolor, företag och organisationer som minskar sina koldioxidutsläpp med 10% på ett år). Gruppen gav nyligen ut en snabbt beryktad film, No Pressure, som väckte internationell indignation och efter några dar drogs tillbaka. Den finns tills vidare på YouTube i en kommenterad kopia som lär försvinna när som helst.


Första avsnittet visar hur skolelever som inte vill göra en insats för klimatet (”taking your next holiday by train instead of flying”, ta din nästa semester med tåg istället för flyg) sprängs i luften när fröken trycker på en röd knapp. Klimathumor av i dag – ha ha. 

10:10 är en oberoende organisation som grundades av regissören Franny Armstrong (filmen Age of Stupid), bemannad med ett litet team baserat i Camden Town, London, och uppbackad av en rad organisationer, inklusive Comic Relief, ActionAid, Carbon Trust och Energy Saving Trust.

Okej - Franny gick nog över gränsen den här gången, men för min del rycker jag på axlarna åt stolligheterna. Sakligt sett är de inte värre än Mark Lynas epistlar om en obeboelig jord, James Hansens förutsägelser om ett dränkt Manhattan eller Hans Joachim Schellnhubers skräckbild av 80 meter högre havsnivå ”värre än kärnvapenkrig”. Bara mer pittoreskt berättade.


 Avkylning: Helt motsatt är en observation som cirkulerar i bloggvärlden. Nämligen att det 58:e Bilderbergmötet i  Sitges, Spanien, 3-6 juni 2010 diskuterade global avkylning. Ja, just global avkylning. En teori som var aktuell på 1970-talet och spådde jorden en ny istid om två-trehundra år (bloggpost här), och som klimatlobbyn ihärdigt påstår var en tillfällig förvirring hos några få. Inga ”riktiga” klimatforskare trodde på den, säger de.

Bilderbergklubben är mer elitistisk än de flesta. Ett möte per år, 130 deltagare by invitation only, politiker, finansmän, militärer, mediemoguler, slutna överläggningar utan redovisning av resultaten ... så hemligt det kan bli. CIA eller Säpo är öppna symöten i jämförelse.

När den gruppen tar upp global avkylning (bland ämnen som finansreform, cyberteknologi, Afghanistan, världens matproblem och EU-USA relationer) är det inte på skoj. Då är global uppvärmning passé och det är dags att satsa pengarna någon annan stans.


Att invigda personer, typ USA:s och Kinas ledare, inte tror på klimathotet har varit tydligt under lång tid. Tanken att Vita Huset ska dränkas är löjlig. Men politiker spelar nu med så länge en åsikt är opportun och ger röster och ökat skatteunderlag.

Måndag 4 oktober samlas den nya svenska riksdagen för att högtidligen öppnas tisdagen den femte. Den något reducerade statsministern Fredrik Reinfeldt ska då presentera folk och planer för en ny regeringsomgång. Det skulle mycket förvåna mig om inte sällskapets attityd till global uppvärmning blir ganska sval. För att inte säga kylig.

Den riktiga klimatpaniken hör till en förgången tid.